Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Zmeny v zákone o politických stranách sa netýkajú príspevkov za mandát – TASR

Ministerstvo vnútra SR pripravilo novelu zákona o politických stranách a politických hnutiach, ale pripravené zmeny sa netýkajú príspevku na mandát v Národnej rade (NR) SR, ktorý dostávajú politické strany každoročne od štátu. Pre TASR to uviedla Dana Pohlodová z Komunikačného odboru Ministerstva vnútra SR. V súčasnosti politická strana dostáva od štátu príspevok aj za mandáty poslancov, ktorí z nej medzitým vystúpili, čo však nevyhovuje nezávislým poslancom. "Keď si strana nevie udržať poslancov, nemala by za nich dostávať príspevok," povedal pre TASR nezávislý poslanec Alojz Hlina, ktorý do parlamentu postúpil na kandidačnej listine OĽaNO. Dodal, že o tejto otázke by mala ešte byť diskusia, keďže ide do parlamentu novela zákona, je možné ju rozšíriť aj o zmenu v tejto oblasti.

"Alfa už minulý rok navrhla radikálne zjednodušenie a sprehľadnenie financovania politických strán, a to redukciou troch druhov príjmov zo štátneho rozpočtu na jeden jediný. Ten systém potrebuje prekopať od základov a to smerom k väčšej jednoduchosti a tým aj lepšej možnosti kontroly," uviedol pre TASR nezávislý poslanec Radoslav Procházka, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidačnej listine KDH. Hnutie NOVA poslanca Daniela Lipšica, ktorý do parlamentu postúpil na kandidátke KDH, navrhlo ešte v novembri minulého roka znížiť štátne príspevky na strany a mandáty o polovicu. "Tieto prostriedky by nemali byť hlavným príjmom strán, ale iba doplnkom k darom, ktoré dokážu legálne získať," konštatuje tlačové oddelenie NOVA. Dnes politické strany dostávajú podľa zákona jednorazovo vyplatenú sumu za hlasy získané vo voľbách, príspevok na činnosť a každoročne aj príspevok za mandáty v parlamente. Poskytovanie príspevku za mandát upravuje paragraf 28 zákona o politických stranách a politických hnutiach.

"Politickej strane alebo politickému hnutiu patrí podľa počtu získaných mandátov v NR SR príspevok na mandát v sume násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konali voľby," vysvetlila Pohlodová. "Za každý získaný mandát, a to najviac za 20 mandátov, patrí strane príspevok na mandát v sume tridsaťnásobku priemernej mzdy. Za 21. mandát a každý ďalší mandát patrí strane príspevok na mandát v sume dvadsaťnásobku priemernej mzdy," dodala. Príspevok na mandát sa vypláca "na jeden rok a jeden mandát" po celé volebné obdobie strane, na ktorej kandidačnej listine poslanec kandidoval. "Ak strana kandidovala v rámci volebnej koalície, príspevok na mandát sa vypláca strane, pre ktorú sa mandát získal. Príspevok za mandát patrí a Ministerstvo financií SR ho vypláca výlučne politickej strane," konštatovala Pohlodová. Upozornila, že Ministerstvo vnútra SR pripravilo novelu zákona o politických stranách a politických hnutiach, ale pripravené zmeny sa príspevku na mandát netýkajú. Novela, ktorú spomína Pohlodová, je súčasťou návrhu zákona o volebnej kampani, ktorý novelizuje viacero právnych noriem, okrem iného aj zákon o politických stranách a hnutiach. Aktuálne sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

"Navrhovaná novela prehodnocuje financovanie politických strán smerom k precíznejším a transparentnejším pravidlám financovania, identifikácie poskytovateľov príspevkov a zverejňovania údajov o financovaní. Zmena právnej úpravy prinesie efektívnejšie postupy a pravidlá kontroly, ako aj zodpovednosť predstaviteľov politických strán za transparentnosť financovania, čo pre Slovenskú republiku vyplýva aj z medzinárodných záväzkov," uvádza sa v dôvodovej správe návrhu zákona o volebnej kampani, v časti venovanej zmenám v zákone o politických stranách a hnutiach. "Novelou zákona sa nezasahuje do súčasného systému a výšky príspevkov poskytovaných politickým stranám zo štátneho rozpočtu, ani do súčasných kompetencií štátnych orgánov," upozorňuje dôvodová správa.