Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vianoce, zimná poézia žičlivosti – Jozef Kuchár

Čas pokoja, šťastia, dobromyseľnosti a spokojnosti by mali charakterizovať blížiace sa Vianoce. Mali by to byť dni na ktoré sa všetci tešíme. Už od detských rokov ich nosíme vo svojom srdci. Mala by to byť vždy ona rozprávka odetá do zimnej poézie a lepších medziľudských vzťahov. V dnešných časoch je to nostalgia o snehom zasypanej drevenici a bielej hore, ktorá nám pred desiatkami rokov zo svojich statných stromov, ktoré žiaľ, z našich hôr dnes miznú ako jarný sneh, zhadzovala za krk biele vločky, keď sme ju ochudobňovali o vianočnú jedličku.

Vianoce, to bolo, a malo by byť aj nezvyčajné ticho, ktoré sme si výraznejšie uvedomovali až vo chvíli, keď nastala tá vzácna atmosféra prvého pohľadu na darčeky pod vianočným stromčekom. Pohľadu, do rozžiarených detských očí. To všetko, ale aj omnoho viac predstavuje to povestné čaro sviatkov zimy. Atmosféru pokoja, i v dnešných zlých a nežičlivých časoch, znásobuje predovšetkým čistá a vnímavá detská duša. Pre dospelého človeka by Vianoce mali byť chvíľou vzájomnej harmónie aj pokory. Nie všade sa tak v tomto roku stane. Žiaľ, namiesto vzájomnej úcty a dobroprajnosti sa v terajšej dlhotrvajúcej etape bezohľadného boja o moc, peniaze, ale aj holé prežitie, sa do popredia dostáva závisť, nenávisť, chudoba, neistota aj falošnosť. Ani v dňoch sviatočných nezavládne v každej ľudskej bytosti čas úprimného úsmevu. Môžbyť, že aj náhodné stretnutia bývalých priateľov, ktorých rozdelila politika alebo likvidácia spoločných firiem, neprinesú pohodu a nenastane okamih harmónie citov, ale iba spúšť v ľudskej duši. V čase vianočnom by sme sa mali usilovať o plné priehrštia radostí, ale aj zvýšeným úsilím urobiť šťastnými tých druhých. Veď v dnešnej rozdelenej spoločnosti na tých čo majú a môžu všetko, a na tých čo nič nemajú a nezmôžu nič, budú mať sviatočné dni veľmi rozdielnu podobu. Väčšina občanov našej krajiny si aj tentoraz zasadne k chudobnejšiemu sviatočnému stolu s pocitom veľkej neistoty pred budúcnosťou.

Podstatne menej bude tých, ktorí môžu s veľkou dávkou sebavedomia, bezohľadnosti, ale radostne konštatovať, že na svojich stoloch majú hojnosť po celý rok a nielen v dňoch sviatočných. Určite sa nájdu aj takí, čo sa zamyslia, či o rok nebude všetko ináč, keď budú musieť svoje veľké bohatstvo presvedčivo zdokumentovať pred rôznymi orgánmi... Samozrejme, že k nim nebudú patriť poprední vedeckí pracovníci, učitelia, zdravotné sestry, ľudia pracujúci pri strojoch v malých aj vo veľkých firmách za mizerné mzdy, ani dnešní poľnohospodári a mnohí z radov mladej generácie.

Zdá sa, že aj koledníkov bude menej ako pred dvadsiatimi rokmi. Vytratili sa spod okien domov, do ktorých sa po rokoch vládnutia pravice vkradla chudoba. Sviatky pokoja ale aj terajšieho nepokoja a neistoty sú neopakovateľné. Aké budú v zložitom a nesmierne ťažkom roku 2013 bohatom na rôzne udalosti, ale aj na rôzne výročia, ktoré si budeme pripomínať? To všetko, ale aj omnoho viac, prichádza človeku na myseľ v týchto dňoch. Od každého z nás záleží, aké budú Vianoce, na ktoré sa dnes ale aj takto o rok tešíme.