Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vianočný a novoročný pozdrav spolupracovníkom a čitateľom

so želaním príjemnej atmosféry, pohody a pokoja až do veselého Silvestra, ale i po ňom. V dobrom zdraví úspechy, spokojnosť, patričnú dávku trpezlivosti i žičlivosti, dostatok optimizmu a nádeje do nového roku 2013 úprimne želá Kolektív redakcie Slovenského rozhľadu