Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

VEREJNÁ TRIBÚNA: Pred 21 rokmi sa rozpadol ZSSR – Vladimír Mikunda

Ruská komsomolská pravda sa pri tejto príležitosti opýtala svojich čitateľov čo im chýba zo sovietskej minulosti? Odpovede boli naozaj rozmanité. Tu je niekoľko z nich:
- Sociálne záruky (kvalitná medicína, práca, bezpečnosť, byty), kvalitné pravé potraviny, mravy...
- Nedostáva sa slobody, práva voľby, národ zničili pod podlahu. Jednotné Rusko – je vedúcou stranou – stranou vekslákov a zlodejov. To je vertikála moci, vytvorená svojim „oráčom“.
- Jednotný národ – veľký sovietsky národ.
- Stabilita.
- Dôvera v zajtrajšok.
- Láska k vlasti. Kolektivizmus. Úcta k práci. Úcta k vedomostiam. Mravné sebazdokonaľovanie. Toto všetko sú normálne ľudské hodnoty, ktoré by v ideálnom zmysle slova mali byť vlastné aj budúcemu človeku. Toto všetko sa cieľavedome kultivovalo v Sovietskom zväze.
- Stratili sme sebavedomú strednú triedu, ktorá mala možnosť poskytnúť vzdelanie svojim deťom, získali sme neustále očakávanie ďalšej katastrofy a elitu s absolútne kriminálnym pôvodom a mentalitou.
- Poriadok vo všetkom a mravy.
- Dôveru v zajtrajší deň, v stabilitu a ochranu.
- Pocit nebezpečenstva a hrozby z každodennosti. Cítime sa ako uprostred banditov, ktorí sú pripravení obrať ťa aj o to posledné. Nedostáva sa nám pocitu, že žijeme v štáte. A nie v Somálsku.
- V sovietskych dobách nebolo takého prúdu zločinnosti, začalo sa nám žiť priam strašne, dusí nás agresivita v spoločnosti. Vtedy sa vždy dala nájsť práca, mzda postačovala na nie biedny život. Teraz je absolútny neporiadok, ľudia už nežijú, ale prežívajú, mimo Moskvy.
- Nedostáva sa sovietskej medicíny, vzdelania, bezpečnosti, spokojnosti za budúcnosť svojich detí.
- Všetkého sovietskeho. Stability a viery v zajtrajšok!!!
- Krajina stratila úsmevy, radosť a šťastnú existenciu.
- Starostlivosti o ekológiu. Vratné obaly, separovaný zber...
- Dôvera, že to čo robím je správne. Spoluúčasť na veľkých skutkoch, váženie si minulosti.
- Láska a váženie si jeden druhého.
- Korupcia už dočiahla na každého. Obráť sa kam chceš – do školy, k lekárovi, do úradu... všade na teba siaha korupcia.
- Obyčajnej ľudskej poriadkumilovnosti.
- Povedzme si čestne, že Sovietsky zväz bol pri všetkých jeho mínusoch niekoľkonásobne lepší ako súčasné Rusko. Bože môj, akú krajinu sme to stratili? Najhoršie je, že už niet ani nádeje, že sa to niekedy napraví.
- Hrdosti za vlasť.
- Poviem hneď – dobroty!!!
Podľa kp.ru, 5. december 2012