Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Tandem Vico – Jiránek vtipom proti nezmyslom politiky

S odstupom času sa nám mnohé udalosti a problémy zdajú menej dôležité, ba často aj komické. Čo však so situáciami, ktoré boli na smiech už vtedy? Na túto otázku dáva odpoveď výstava kreslených vtipov aktuálnych v „rozvodovom období“ Čechov a Slovákov, ktoré pochádzajú z dielní českého karikaturistu Vladimíra Jiránka a slovenského kráša kreslenej satiry Fedora Vica. Dokumentárna kolekcia karikatúr má názov „PRED a (dvadsať rokov) PO“, pričom má už dnes veľkú výpovednú a dokumentárnu hodnotu. Nebyť toho, že Jiránek sa na naše dnešné snaženie na tomto svete už díva z nebeských výšav, obaja umelci mali v podstate rovnaké životné skúsenosti. Obaja patrili do skupiny „persona non grata“ pre bývalý režim najmä v období normalizácie a vďaka svojim nekompromisným kritikám spoločenských a politických pomerov v štáte tam patria aj dnes. Obaja si jednoducho nedajú povedať a kreslia pravdu. Výstava bola otvorená pred niekoľkými dňami v Krajskom múzeu v Prešove a na vernisáži sa zúčastnilo prekvapujúco veľa milovníkov kresleného humoru, spoločného Československa i priaznivcov dnešného štátoprávneho stavu na jeho bývalom území. Samotný Fedor Vico (na foto v strede, vľavo kurátor výstavy Blahoslav Lazorík, vpravo riaditeľ múzea Adrián Latta) sa vyznal z toho, že túto kolekciu karikatúr dával dohromady ako uznanie svojmu bývalému priateľovi Vladimírovi, ktorého nekompromisnosť obdivoval. O výstavu je už dnes veľký záujem od Prešova po Prahu, možno sa raz objaví aj v Bratislave, aby sa v nej zreli slovenské politické špičky. Aj v ich prípade však platí – hoď po mne kameňom, kto si bez viny...!