Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Rozhodujúce sú príčiny okupácie - Dušan D. Kerný

Vo vysielaní RTVS sme mohli nedávno sledovať film o tom, ako sa v bývalom režime rodila cesta Alexandra Dubčeka do talianskej Bologne v roku 1988. Pán profesor Ivan Laluha, ako ste to vnímali? 

 

Film oživil moje spomienky, ako sme v zákutí Horského parku, čo by v utajení, pripravovali cestu Alexandra Dubčeka a jeho vystúpenie v Bologni na pôde starobylej univerzity. Film vznikal dlho, zrejme neboli hneď k dispozícii autentické nahrávky z pobytu Dubčeka v roku 1988 v Bologni a Taliansku a celý záznam jeho historického prejavu. Staršej generácii film pripomenul tieto udalosti a mladšia sa môže presvedčiť, kto bol Dubček, a vidieť, aká bola podstata totalitného režimu. Úsilie Dubčeka a občanov v roku 1968 nebolo márne, aj pre Európu sme prinášali niečo nové. Pociťoval som hrdosť nad tým, že Dubček a naša generácia sa nebáli hovoriť a presadzovať svoju pravdu a predstavu o tom, ako sme chceli žiť... 

 

Nasledujúce desaťročia počas tzv. komunistickej normalizácie pohyb spoločnosti k progresu riadne pribrzdili... 

 

Lenže po rozpade takzvaného socialistického tábora vývoj nabral novú dynamiku a Dubček napriek rôznym prekážkam bol pri tom. Musel byť z vôle občanov akceptovaný aspoň čiastočne! Rozmýšľal som počas filmu o tom, ako veľa pre politiku a spoločnosť znamená morálny profilpolitika a hodnoty, ktoré uznáva. Škoda, že sme náš inovatívny potenciál z roka 1968 nemohli využiť viac ani vtedy, ale ani po roku 1989, keď sme boli málo podnetní a v podstate len reprodukční. Z ohlasov na film je zrejmé, že zaujala Dubčekova autenticita v osobnom, súkromnom živote. Zároveň vidno praktiky ŠTB a mladá generácia môže vnímať charakter bývalého režimu. 

 

Filmové spracovanie týchto dôležitých historických udalostí je dôležité nielen z hľadiska archívu historických míľnikov slovenského národa, ale aj z dôvodu, že dnešná mládež v súčasnosti menej číta vedecko-historické knihy. Film si však pozrie. Čo je na filme podstatné? 

 

Že nejde len o okupáciu, len o 21. august. Kľúčové je to, čo ho vlastne vyprovokovalo. Prečo prišli vojská? Zamedziť obrodný proces, jeho ucelený koncept - Akčný program. Teda snaha vymeniť totalitný systém za demokraciu. Preto to malo taký ohlas vo svete.