Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Problémy s dopravou nemajú konca

Medzi problémy prešovskej dopravy nepatrí iba dlhé roky neriešená cestná sieť v samotnom krajskom meste a jeho najbližšom okolí, ale aj verejná preprava osôb na tomto území. Aj keď je potrebné konštatovať, že Prešov má bez zveličovania najlepšie fungujúcu hromadnú dopravu zo všetkých miest v republike. Problémom však nie je kvalita poskytovaných služieb zo strany mestskej účelovej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, ale financovanie. Mesto samotné prispieva na jeho fungovanie sumou vyše 3 a pol milióna € ročne, niektoré linky však zachádzajú do 8 satelitných obcí a neďalekého mesta Veľký Šariš a tieto náklady navyše už radnica odmieta financovať s odôvodnením, že na to jednoducho nemá. A prečo by mala práve ona financovať nadštandardné služby pre obyvateľov týchto obcí? Je to logické, kým ostatné obce na území okresu a kraja sú odkázané na čoraz redšie spoje zabezpečované SAD, spomínaných deväť sídiel v blízkosti krajského mesta je obsluhované nielen linkami SAD, ale aj pravidelnými a podstatne početnejšími spojmi DPMP.

Vznikla teda paradoxná situácia, ktorá sa v trojuholníku Mesto Prešov-obce-Prešovský samosprávny kraj riešila za prítomnosti všetkých zainteresovaných strán priamo v sídle VÚC. Výsledok? Prešovský samosprávny kraj prispeje na úhradu zvýšených nákladov mesta Prešov na zabezpečenie spojov DPMP do okolitých obcí v roku 2012 sumou 122 448 €, Ktoré poskytne priamo DPMP. Ostatné náklady si musia uhradiť obce zo svojej kasy. Rok 2013 bude riešený koncom budúceho roka. Ako je zvykom, aj teraz bol na záver rokovania najmenej spokojný ten, kto dostal relatívne najviac, v tomto prípade starosta obce Ľubotice, obce, ktorá bola kedysi súčasťou Prešova. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík zdôraznil, že ide o ojedinelú situáciu na Slovensku a pre samosprávny kraj je potrebné nájsť také riešenie, aby nevznikli problémy s ďalšími obcami v kraji. Veď do niektorých z nich zachádza autobus jeden raz za deň a osud týchto spojov je stále na vážkach. Pritom, niektoré obce ostali bez zabezpečenia verejnou prepravou. Zdá sa, že v oblasti dopravy musí krajská samospráva za vedenie mesta Prešov riešiť v ostatnej dobe akosi priveľa problémov...

Po rokovaní (zľava) primátor Prešova P. Hagyari, predseda PSK P. Chudík a riaditeľ dopravného podniku P. Janus

Po rokovaní (zľava) primátor Prešova P. Hagyari, predseda PSK P. Chudík a riaditeľ dopravného podniku P. Janus