Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Problém migrácie pretrváva – Dušan D. Kerný

Nemecko Angely Merkelovej už po druhý raz prevzalo predsedníctvo Európskej únie. Predtým to bolo v roku 2007, pred trinástimi rokmi. To bola kancelárka v plnej sile a Európa bez kríz. Teraz sa Merkelovej éra končí, jej jasného nástupcu niet, medzinárodné pomery sú plné konfrontácie. Slovenská politika si musí naplno uvedomiť, že na „dážď miliárd“ pre znovuvýstavbu z Európskej únie sa treba poriadne pripraviť a poriadne - ako nikdy predtým - zabrať. V Bruseli panujú iné pomery ako pred doteraz najväčšou krízou v dejinách spoločenstva. Predchádzajúce chorvátske predsedníctvo to natvrdo postihlo rozsah pracovných stretnutí sa zmenšil na desatinu predchádzajúcich, pracovné stretnutia sa scvrkli. Podľa nemeckého veľvyslanca Michala Clausa počas nemeckého predsedníctva urobia všetko, aby zvýšili počet takýchto kontaktov na tridsať percent predkrízového stavu... 

 

Podmienky v uplynulých mesiacoch len zdanlivo prostredníctvom videokonferencií riešili komunikáciu 

s Bruselom a zabezpečovali prepojenie jednotlivých delegácií. Bolo to mimoriadne náročné v prvom rade preto, že desiatky štátov v desiatkach pracovných skupín strácali prehľad. Jedným z najzávažnejších problémov bolo, že hlavný komunikačný jazyk angličtinu plynule vo svojom odbore neovládali všetci, to vytváralo nemalý problém a viedlo k zmätkom. A napokon to hlavné, pri takom masovom komunikačnom prepojení takmer troch desiatok štátov a ich delegácií stratila diplomacia svoj hlavný nástroj - osobné, dôverné sondáže, bezprostredné rokovania tête à tête. Pri takom masovom prepojení sa vôbec nedala stopercentne zaručiť dôvernosť rokovaní na vysokej úrovni. Technika nefungovala bez problémov, stále niekto vypadával, v skutočnosti to vôbec nebolo interaktívne prepojenie. Vyradilo to osobnú diplomaciu, osobné rozhovory predstaviteľov štátov na úrovni odborných skupín, veľvyslancov či na najvyššej úrovni. 

 

Niektoré veľké problémy sa vôbec nedajú predebatovať a vyriešiť prostredníctvom videokonferencie, nevyhnutne si vyžadujú osobné stretnutia. To si napríklad vyžaduje vytvorenie konečnej podoby mnohomiliardového fondu znovuobnovy. Aj prekonanie koronakrízy si vyžaduje pevné politické vedenie. Vytvorenie politickej agendy na túto problematiku bude dominovať nemeckému predsedníctvu, naplní to celý júl. Nemecké predsedníctvo preto zvolalo na polovicu júla prvé osobné stretnutie hláv štátov a vlád. Doteraz v čase koronakrízy sa nekonali. 

 

Podľa nemeckého veľvyslanca Clausa ústredným želaním nemeckého predsedníctva je, aby sa podarilo udržať Európsku úniu i zónu európskej meny euro pokope. Ak sa podarí udržať dovedna Európsku úniu, ako aj eurozónu, potom sa podarí aj prekonať pandémiu a jej následky na ekonomiku i úroveň sociálnych pomerov v členských štátoch. Pritom, vzápätí, riešenie pandémie je tiež napojené na vyriešenie následkov odchodu Veľkej Británie z Európskej únie a dodnes neuzavretých rokovaní o budúcich vzťahoch EU a Ostrovov. Britský odchod je definitívne stanovený na prvý január 2021. Finále britského odchodu a zmenšenie Únie sa teda odohrá pod taktovkou nemeckého predsedníctva. 

 

Problém migrácie je v rebríčku dôležitosti až tretí v poradí. To všetko svedčí o rozsahu problémov, v ktorých sa dynamicky a výkonne musí Slovensko pohybovať. Polročné predsedníctvo sa odohráva v ére stále sa zhoršujúcich transatlantických vzťahov, ktoré nemecká diplomacia už považuje za trvalé.