Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prezident musí vyjadrovať zásadné hodnoty – Stanislav Kubánek

Boj o prezidentský palác naberá na obrátkach. Postupne, a neustále, sa verejnosti predstavujú noví a ďalší kandidáti. Najväčšou liahňou je zdá sa Kresťanskodemokratické hnutie, z ktorého teraz pochádzajú minimálne traja kandidáti. Pravicová časť politického spektra však doposiaľ ponúka dlhý zoznam kandidátov na post hlavy štátu a nikto nemôže vylúčiť, že naďalej sa naň budú dopisovať ďalší kandidáti.

Presnejšie povedané, ambície v ľudskom tele. Ináč sa asi nedajú opísať motívy a dôvody kandidátov, ktorí svoju ponuku voličom postavili na historických spomienkach, či kritike. Nič viac a nič menej. Podľa môjho názoru je to v každom prípade trochu menej. Rešpektujem ambície a mám úctu voči každému, kto sa ich netají prejaviť. Je to prirodzené a človek by sa nemal hanbiť za svoje zámery. Mali by však odrážať reálne schopnosti a možnosti.

Nebudem a ani nechcem pranierovať žiadneho z doposiaľ predstavených prezidentských kandidátov. V každom prípade je už teraz nad slnko jasné, že sa blížime k ďalším voľbám, v ktorých bude pravicová strana politického spektra prezentovaná ako mimoriadne rozhádaná, bez zásadnej disciplíny voči občanom. Každý z nich je presvedčený o svojej výnimočnosti. Každý z nich ponúka svoje meno, no iba ťažko ich dokážeme oddeliť od toho, čoho spolutvorcami boli ich materské politické strany či hodnotový rebríček, ku ktorému sa hlásia. Možnosť uchádzať sa o najvyššiu štátnu funkciu je limitovaná zákonmi. Na druhej strane by svoju úlohu mali zohrať aj vlastné, nazvem to, osobnostné limity. Hranice reálnych schopností, sebareflexia, schopnosť preukázať službu verejnosti a napokon aj medzinárodná prestíž. Ak by sme ešte chvíľu zostali pri týchto kategóriách, len málo z doposiaľ známych kandidátov by spĺňalo predpoklady pre výkon prezidentskej funkcie.

Práve preto som presvedčený, že prezidentský kandidát by mal zreteľne preukázať doterajšie výsledky svojej služby Slovenskej republike a to tak na domácej, ako aj na medzinárodnej scéne. Práve tu by jasne preukázal aj svoje zásadné hodnotové postoje. Aj o tom musí byť ponuka prezidentských kandidátov, ktorá doposiaľ neprišla.