Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Predstavujeme...

V poradí štvrté voľby na posty predsedov samosprávnych krajov a do poslaneckých zastupiteľstiev vyšších územných celkov už klopú na dvere, preto vám z plejády kandidátov chceme postupne predstaviť aspoň niekoľkých zo správnych ľudí, ktorí si dôveru svojich spoluobčanov – voličov bezosporu zaslúžia. V oboch dnešných prípadoch ide o osobnosti, ktoré sú vo svojom okolí mimoriadne známe svojimi pracovnými i mimopracovnými iniciatívami, no aj ľudskou i politickou slušnosťou.

Kráľovná bielej stopy chce pomôcť školám
Pre všetkých Slovákov, ktorí sa zaujímajú o lyžovanie, je meno Alžbeta Havrančíková stelesneným symbolom prekonávania samých seba. Rodáčka zo Šuňavy má to šťastie, že nikto nikdy jej už nemôže zobrať pozíciu reprezentantky dvoch štátov, ČSSR i samostatnej SR. Húževnatosť, pracovitosť a láska k bežkám a bielej stope jej za všetku drinu vyniesli množstvo titulov majsterky oboch štátov počnúc dorasteneckým vekom (prvý v r. 1980) a končiac rokom 2000, ktorý bol záverečným v jej bohatej športovej kariére. Predtým však stihla niekoľko skvelých umietnení vo Svetovom pohári, pričom niekoľkokrát jej uniklo medailové umiestnenie o povestný vlások. A ďalej – bezmála 90 štartov na 7 svetových šampionátoch a ďalších 11 na štyroch zimných olympijských hrách! Aj keď časom pri množstve titulov a medailových umiestnení sa zdajú niektoré reprezentačné štarty až príliš všedné, Betka určite nezabudne na lyžiarske majstrovstvá sveta 1993 vo Falune s historicky prvou účasťou reprezenácie samostatnej Slovenskej republiky. Prvá dáma slovenského bežeckého lyžovania nasledujúci život zasvätila naplno aj svojej druhej (a možno teraz už prvej) srdcovej záležitosti, školstvu. Usmievavej a skromnej absolventke Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prinesie život občas malé prekvapenia aj v podobe príjemných chvíľ, ktoré si za svoj poctivý prístup k životu určite zaslúži. Jednu z nich jej prajná šťastena priniesla na záverečnom pracovnom rokovaní Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja v končiacom sa volebnom období, ktoré sa konalo v utorok 15. októbra 2013. Je totiž poslankyňou za svoj prekrásny podtatranský volebný obvod Poprad. Jej poslaneckí kolegovia nezabudli, že “ich Betka” sa pred niekoľkými dňami prepracovala k okrúhlemu životnému jubileu a vďaka tomu vbehla do cieľovej pásky svojho prvého poslaneckého (štvorročného) obdobia s nádhernou kyticou. A pani učiteľka Havrančíková si ju veru s úsmevom odniesla domov pod tatranské štíty.

O jej prvom posleneckom období sme hovorili iba preto, že Alžbeta Havrančíková sa ocitla aj na kandidátke strany SMER-SD pre nasledujúce volebné obdobie 2014-2017. Čo ju motivovalo k tomu, aby v poslaneckej práci pokračovala, vysvetlila takto:
- Nerada počúvam reči o tom, že Prešovský kraj je chudobný. Iste, nemáme tu množstvo bohatých ľudí, skôr naopak, ale možno práve preto sa bohatstvo tohto kraja ukrýva v mimoriadne pracovitých ľuďoch, v ich prirodzenom ľudskom potenciáli. Nesnažme sa rozdeľovať ich na zelených, červených, modrých a či ja viem akých ešte, ale naopak, usilujme sa ich všetkých spojiť v záujme napredovania regiónu, ktorý má toľko výnimočností a prírodných I historických klenotov. A to by mala byť, podľa mňa základná úloha krajského zastupiteľstva.
- Ako bývalej aktívnej športovkyni , ktorá teraz pracuje v školstve mi záleží predovšetkým na tom, aby stredné školy nielen v našom okrese, ale v celom kraji, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy, mali dostatok financií na svoju činnosť, aby mohli realizovať kvalitný a moderný výchovno-vzdelávací proces. Aby mohli byť dobrými, modernými školami na úrovni doby, odvíjajúcej sa na európskom kontinente, ktoré by produkovali vedomostne kvalitnú ďalšiu generáciu. Pretože kvalitní a vzdelaní ľudia sú základom napredovania každej spoločnosti. Tejto filozofii som podriadila aj svoju doterajšiu poslaneckú činnosť a som presvedčená, že práve v tejto oblasti sme urobili najviac práce na Slovensku.
- Pre nasledujúce volebné obdobie krajskej samosprávy mám aj dve osobné tajné priania. Bola som v Rade školy pri SOŠ na Kukučínovej ulici v Poprade a preto viem že táto škola túžila a stále túži po modernom obrábacom NTC stroji riadenom počítačom, ktorý je, žiaľ, poriadne drahý. Ale ako vychovať kvalitného strojára bez poriadneho stroja, aký má už pomaly každá strojárska firma? Tak som si dala za svoju tajnú úlohu, samozrejme, iba v prípade, že mi naši voliči opäť prejavia svoju dôveru, že budem šéfke finančného odboru Úradu PSK paní Holíkovej “piť krv” dovtedy, kým peniažky na tento stroj nebudú. A ja viem byť poriadne vytrvalá…! Druhoz našou školou, ktorej by som chcela pomôcť, je hotelierska SOŠ v Novom Smokovci, kde potrebujú realizovať modernizáciu svojho odborného vybavenia viac ako povestnú soľ do jedla. Berme do úvahy, že Vysoké Tatry sú výkladnou skriňou nielen nášho okresu a kraja, ale prakticky celého Slovenska.

Kultúra je prirodzenou súčasťou života
Medzi dvanástkou kandidátov strany SMER-SD v boji o poslanecké kreslá krajskej samosprávy vo volebnom obvode Prešov je aj terajší poslanec a predseda kultúrnej komisie i poslaneckého klubu SMER-SD pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Emil Chlapeček. O dôveru voličov usiluje teda už druhý raz. Oblasť kultúry je mu blízka, pracuje v nej prakticky celý svoj doterajší produktívny vek, od r. 2003 vo funkcii riaditeľa prešovského Parku kultúry a oddychu, ktorý je zriaďovateľom pestrej palety neprofesionálnych súborov z rôznych umeleckých odvetví, pôsobiacich v sieti kultúrnych stredísk na celom území krajského mesta. Mnohé z nich majú vysoký medzinárodný kredit a sú známe na niekoľkých kontinentoch. Tému problémov a úspechov regionálnej kultúry za tretie volebné obdobie krajskej samosprávy hodnotí z pohľadu predsedu kultúrnej komisie takto:
- Aj regionálna kultúra, tak ako špičkové umenie, je závislá na finančných dotáciach. Vieme všetci veľmi dobre, že vzhľadom k súčasným ekonomickým pomerom vo svete a následne v našej republike je ich citeľne menej v každej oblasti. Z tohto dôvodu sme napríklad nemohli v roku 2013 zopakovať grantovú schému kultúry, športu a sociálnej oblasti, ktorá bola taká úspešná vlani, kedy sme finančne pomohli realizovať množstvo miestnych kultúrnych projektov, často s celokrajským dopadom či dokonca aj celoslovenských dimenzií. Pomohli sme tak obciam, kultúrnym súborom, spolkom, školám, športovým klubom, národnostným a religióznym organizáciam i sociálnym zariadeniam. Zároveň sme však mohli finančne podporiť aj množstvo investičných projektov v tejto oblasti.

Tohto roku sme z úrovne krajskej samosprávy museli uprednostniť “horúce” projekty z oblasti školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a dopravy, ako aj finančne zabezpečiť aktuálne rozpracované projekty. Na mimoriadne a jednorazové kultúrne i spoločenské akcie jednoducho nezostávalo, ak sme nechceli kraj zadĺžiť. A to sme skutočne za takúto cenu nechceli! Veď náš rozpočet pre kultúru na rok 2013 v celokrajskej úrovni predstavuje 7,65 milióna € (vrátane vlastných príjmov týchto organizácií, ako napr. vstupné či získané granty), ktoré musia vystačiť na kompletné financovanie činnosti 28 kultúrnych zariadení v našej zriaďovateľskej kompetencii. Medzi nimi sú dve divadlá, múzeá a galérie, dokonca aj rozkvitajúci hrad Ľubovňa atď.. Napriek tomu musím spomenúť výnimočný projekt definitívneho umiestnenia prešovskej Knižnice P. O. Hviezdoslava do nových, verím že konečne už definitívnych priestorov v nádhernej secesnej budove tzv. Bosákovho domu, z ktorého sme od Národnej banky Slovenska kúpili 906 metrov štvorcových . Dnes veríme, že prídu časy, kedy budeme môcť pre knižnicu kúpiť aj zvyšok objektu. Iba pre porovnanie uvediem, že oblasť školstva má na tento rok rozpočtovaných 67,37 milióna €, z ktorých musí žiť 79 stredných škôl a školských zariadení. Každý z nás si však uvedomuje význam a váhu kvalitného vzdelania pre budúcnosť nášho kraja, takže školstvu nezávidíme, skôr naopak, boli by sme radi, keby tých peňazí malo viac. Za veľký pokrok v druhej časti končiaceho sa volebného obdobia považujem skutočnosť, že v poslaneckom zbore začal prevládať nad politickým hašterením zdravý rozum a konflikty aj pri najdôležitejších témach, akými sú rozpočet, hospodárenie a nakladanie s majetkom či prerokovávanie strategických materiálov, sú výnimočné, i keď predtým boli pravidlom. Čo považujem za veľký krok vpred. Musím však v týchto súvislostiach pripomenúť, že toto tretie volebné obdobie našej krajskej samosprávy bolo zároveň prvým, v ktorom mala ľavica síce tesnú, ale predsa len väčšinu. Vzhľadom k tomu sa dostalo do života množstvo projektov a krokov so sociálnym akcentom.

Vychádzajúc zo súčasných ekonomických podmienok a prognóz mi vychádza, bez ohľadu na to či mi voliči dajú dostatočnú dôveru alebo nie, že naša regionálna kultúra sa bude musieť uskromniť aj v budúcom roku, pretože na väčšie projekty jednoducho nebude, našim prvoradým cieľom bude udržať pri životaschopnosti spomínaných 28 kultúrnych zariadení. V prípade znovuzvolenia do poslaneckého zboru krajského parlamentu sa chcem aktívne podieľať na dokončení tých rozpracovaných projektov, ktoré sme začali v tomto volebnom období, prípadne sme ich nemohli realizovať z finančných dôvodov. Každý pozitívny cieľ a krok má v danom reálnom čase svoje opodstatnenie, bez ohľadu na podmienky. Verím v prajnejšie možnosti najbližších rokov a v to, že nastane priaznivejší čas aj na zveľaďovanie spoločenskej nadstavby, do ktorej kultúra patrí. Verím však aj v kreativitu našich ľudí a som presvedčený, že i za málo peňazí sa v mnohých prípadoch dočkáme prekvapujúco veľa dobrej muziky. A že nový poslanecký zbor, ktorý vzíde z novembrových volieb, bude našej regionálnej kultúre žičiť. Pretože kultúrny človek potrebuje kultúru ako prirodzenú súčasť svojho života, histórie a individuálnej i spoločenskej identity.

Alžbeta Havrančíková

Alžbeta Havrančíková

Emil Chlapeček

Emil Chlapeček