Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Podarí sa „prebytkový“ rok?

Poslanci prešovského krajského parlamentu majú už posledné pracovné rokovanie tohto roku za sebou. Úspešne zvládli (a hneď na prvý pokus) aj schválenie rozpočtu na rok 2013 a „3 ročnicu“ na roky 2013 až 2015. Naviac, gazdovanie v budúcom roku má v Prešovskom samosprávnom kraji prebehnúť tak, že kým príjmy by mali dosiahnuť viac 162 miliónov, výdavky sú naplánované skromnejšie, na 151 miliónov. Keby teda všetko v budúcom roku prebehlo podľa predstáv zostavovateľov rozpočtu a samotných poslancov, kraj by skončil s cca 11 miliónovým plusom. Ostáva iba dúfať, že zámery krajskej samosprávy budú v budúcom roku splnené k spokojnosti všetkých a opäť bude hodnotená ako najlepšie hospodáriaca zo všetkých slovenských krajov.

V odborných komisiách zastupiteľstva podrobné a vecné predrokovanie výšky poskytovaných príspevkov z vlastných zdrojov PSK na fungovanie súkromných, cirkevných, jazykových a umeleckých škôl a ostatných školských zariadení na rok 2013 spôsobilo, že pomerne hladkým a bezkonfliktným schvaľovaním prešiel aj každoročný neuralgický bod rokovaní krajskej samosprávy, ktorým je príslušné VZN (všeobecne záväzné nariadenie). Spokojné boli obe strany, ľavicová koalícia aj modrá opozícia, ktorej členovia pravdepodobne už zistili, že svojimi protivenstvami na platforme „len aby nebolo dobre“, podkopávajú nohy vlastne sebe. Do programu bol zaradený aj ďalší mimoriadne dôležitý materiál, týkajúci sa sociálnej oblasti – návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb pre rok 2013, v čom je zahrnutá aj výška úhrad zo strany klientov sociálnych zariadení a krízových stredísk. Čo je, vzhľadom k aktuálnej ekonomickej situácii obyvateľov východného Slovenska a bratislavskému spôsobu „vyrovnávania rozdielov medzi regiónmi“ záležitosť nesmierne citlivá. S konečnou platnosťou bol nakoniec schválený návrh na zvýšenie poplatkov oproti doterajšiemu stavu o 10%, čo sa vôbec nezdá ako drastický krok. Poslanci boli už viditeľne sviatočne naladení, veď na chodbách sídla krajskej samosprávy prebiehal práve v deň ich rokovania Vianočný jarmok domovov sociálnych služieb. S neodmysliteľnou jedličkou, Mikulášom alias Santa Clausom a jeho tradičnými pomocníkmi. Možno práve pod vplyvom tejto atmosféry boli vzájomne tolerantnejší a ich rozhodnutia ľudskejšie a chápavejšie ako inokedy. Odrazilo sa to aj na jednoduchom schválení návrhu založenia neziskovej organizácie Pro Comitatu, ktorá bude koordinačným orgánom spoločného košicko-prešovského projektu (v rámci budúcoročného postu Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry) vytvorenia tzv. krajiny Spišský Jeruzalem v oblasti pod Spišským hradom. V poradí 22. rokovanie Zastupiteľstva PSK v treťom volebnom období sa uskutoční až 12. februára 2012.