Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Oslobodený jazyk slobodnej komunikácie – Dušan D. Kerný

Dvadsať rokov po vzniku samostatnej Slovenskej republiky si naplno uvedomujeme jej previazanosť s Európou – nie je to len politika štátu, ale realita každého z nás. Žijeme v najväčšom bezhraničnom priestore, je súčasťou nášho každodenného života. Žijeme po prvý raz tiež v najväčšom priestore spoločnej európskej meny. Práve preto si uvedomujeme všetky nedotiahnutosti, konštrukčné chyby v projektoch Európskej únie. Po dvadsaťročných skúsenostiach Slovenska s včleňovaním sa do nadnárodných štruktúr by sme mali chápať, čo nás z nich, z týchto spoločne prežitých skúseností – bez rozdielu veku a vyznania – spája. Je to nová potreba nového zápasu za nové národné ciele – predovšetkým za odstraňovanie sociálnych rozdielov a za vytvorenie životaschopných podmienok pre nové generácie, práve tak ako pre seniorov. Nové riziká novej doby nám stavajú pred oči poučenie z dejín národných zápasov. Boli nielen za národnú rovnoprávnosť nás Slovákov, ale aj proti biede, úžere, zbedačovaniu a proti ubúdaniu pôdy v rukách roľníkov. V mnohom nerozlučne prepojené národné a matičné deje ukazujú, ako je nevyhnutné spoločne spájať energiu, ako byť aktívni, ako budovať siete solidarity a porozumenia na všetkých úrovniach, ako vytvárať také matičné prostredie a prostredie v matičných médiách, aby sa nanovo formovala tvorba programu pre Slovensko. Aby sa nanovo, po dvadsiatich rokoch spoločnej skúsenosti sformoval oslobodený jazyk slobodnej komunikácie. Energia slovenského národa, jeho inteligencie sa prejavila pred sto rokmi, keď sa slovenský národ vynoril z krvavej temnoty prvej svetovej vojny, keď sme sa doslova zrodili ako štátotvorný národ. Národné spoločenstvá majú energiu prekonávať najťažšie obdobia – to je kolektívne poučenie obyvateľov Slovenska aj dnes.