Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Operačná sála - ZDROJ ZISKU – Peter TRSŤAN

Denník DER NEUE TAG v Hornom Falcku (BAVORSKO) v sobotňajšom (8.12.12) vydaní uvádza štúdiu Spolkového zväzu územných nemocenských pokladní v SRN- AOK-REPORT(AOK je skratka pre územné nemocenské pokladne).Táto štúdia prináša štatistické údaje, ktoré sú až alarmujúce. Počet ošetrení v nemocničných zariadeniach za posledných 5 rokov vzrástol o 1,5 milióna, teda na rekordnú hranicu 18,3 milióna Eur. V štúdii sa hovorí, že často sa operuje len preto, aby sa zlepšila príjmová situácia nemocníc, kritizuje AOK- Spolkový zväz a jeho vedecký inštitút WIdO. V roku 2011 pribudlo až 300.000 ošetrení, pričom len každý tretí prípad sa dá zdôvodniť príčinou starnúceho obyvateľstva. Polovica prípadov z tohto prírastku pripadá podľa AOK-REPORT na ochorenia pohybového ústrojenstva(svaly, kosti, kĺby), ďalej ide o choroby ciev, krvného obehu a srdca a aj o urologické ochorenia. Napríklad počet operácií chrbtice u poistencov AOK sa zdvojnásobil počas rokov 2005 až 2010 ako uvádza Jürgen Klauber, jednateľ WIdO. V operáciách stehenného a kolenného kĺbu predstavuje SRN absolútnu špičku v celej EURÓPE. Pri implantáciách tzv. defibrilátorov (elektronické budiče pri srdcových ochoreniach) máme obrovské regionálne rozdiely. Tak napr. v kraji Höxter sa implantuje 4x viacej ako v Norimbergu. Taktiež sú aj rozdiely v počte operácií v jednotlivých spolkových krajinách. Konkrétne v Bavorsku pripadá na 100.000 obyvateľov asi 500 operácií chrbtice a v Sasku len 300 operácií. Tieto obrovské kontrasty a hlavne prírastky v lukratívnych prípadoch hodnotí pán Klauber ako silné podozrenie, že sa operuje v mnohých prípadoch nepotrebne(bez dostačujúcej indikácie). Akým spôsobom sa pacienti dostanú k týmto neprimeraným zákrokom, štúdia neuvádza.

CHYBNÉ EKONOMICKÉ CIELE
Výdaje nemocenských pokladní na nemocničné ošetrenia vzrástli v roku 2011 o 2 miliardy EUR, celkový výdaj činil 60,8 miliárd EUR. Generálny sekretár Nemeckej ortopedickej a ortopedicko-chirurgickej sekcie Fritz Uwe Niethard tvrdí, že jednou z hlavných príčin spomínaných problémov sú chybné ekonomické rozhodnutia jednotlivých zariadení. Kritizuje zmluvy šéflekárov s nemocničnými zariadeniami, ktoré sú dohodnuté na prémiovom systéme a tým sa šéflekári podieľajú pri mnohých ošetreniach na zisku vo forme prémií. Uvádza príklad dvoch susediacich Spolkovych krajín Badensko-Württenbersko, kde lekári len zriedkavo siahnu po skalpeli a Bavorsko, kde lekári veľmi často zoberú do ruky skalpel. Pán Niethard uvádza, že jedna typická operácia chrbtice prinesie jednej klinike až 12.000 Eur a za tieto peniaze by sa dali zaplatiť dlhodobé a viacročné ošetrenia bez operácie. Pán Niethard ďalej uvádza, že sú regióny, kde je málo ambulantných chirurgov a v týchto regiónoch je počet operácií na klinikách obzvlášť vysoký. Pán Niedhard taktiež uvádza jeden fakt, že mnohí odborní lekári si prenajímajú v nemocničných zariadeniach veľké počty lôžok, ktoré musia aj primerane využiť.

KLINIKY ODPOVEDAJÚ VLASTNOU ŠTÚDIOU
Klinické zariadenia sa pokúšajú tento stav zdôvodniť tým, že príčinou je neustály vývoj a pokrok v medicíne a na druhej strane sa ukazujú aj negatívne demografické fakty a síce neustále rastúci počet starnúceho obyvateľstva. Nemecký nemocničný inštitút, ktorý poverili nemocničné zariadenia vyhotoviť túto štúdiu, prišiel k uzáveru, že ide o osočovanie spolupracovníkov na klinikách a hlavne snahu vyvolať pocit neistoty u pacientov. K tejto problematike sa pripojila aj nadácia na ochranu pacientov, Deutsche Hospitz Stiftung, ktorá kritizuje nemocenské pokladne za ich svätuškársky postoj a vyčíta im, že „Operácie ktoré nemajú a nespĺňajú nutnosť (nedostatočná indikácia) zákroku z lekárskeho hľadiska, spĺňajú tým čin ujmy na zdraví“, ako hovorí šéf nadácie Eugen Brysch. A čo robia nemocenské pokladne, keď získajú informácie o takýchto prípadoch? Jednoducho nič.“

NEVYVÁŽENOSŤ ŠTÚDIE AOK-REPORT
Môj názor je, že jeden nedostatok táto štúdia WIdO, ale predsa má a síce ten, že sa zaoberá problémom výdajov finančných prostriedkov za operačné výkony v jednotlivých nemocničných zariadeniach len jednostranne. Nezaoberá sa ale hospodárnosťou a efektívnosťou a ani účelnosťou priameho nasadenia finančných prostriedkov nemocenských poistení. Je dávno známe, že nemocenské pokladne si napr. prenajímajú najdrahšie budovy vo veľkých mestách, podporujú a aj financujú veľmi otázne podujatia v rámci prevencie atď. Zdravotný systém je veľmi zložitý mechanizmus a lekári na klinikách a v nemocničných zariadeniach predstavujú len jednu, i keď nie nepodstatnú, časť tohto systému. Žiaduce by bolo, keby jeden vedecký inštitút poverený jednou štúdiou a analýzou, analyzoval celý systém a nie len to, čo si zákazníci (klienti) prajú.

AOK-ŠTUDIA ZALARMOVALA POLITICKÚ REPREZENTÁCIU
Zverejnenie štúdie AOK-Report o nadbytočných a z lekárskeho pohľadu neopodstatnených operáciách zdesila politikov. Pre tento report boli vyhodnotené dáta(údaje) od viac ako 45 miliónov v AOK poistených členov od roku 2005 do 2011.Bolo pozorovaných v SRN približne 1.600 kliník z celkového počtu 2.000. Okamžite sa k slovu prihlásil pán spolkový minister zdravotníctva Daniel Bahr (FDP) a poskytol rozhovor denníku „DIE WELT“. Pán minister striktne odmieta lekársky neopodstatnené operácie a prehlasuje: „Také niečo nechceme pripustiť.“ Ďalej uvádza, že nariadil, aby spolková vláda, nemocenské pokladne a aj nemocničné zariadenia sledovali a vyhodnotili vedeckým prieskumom množstvo výkonov. Približný termín zverejnenia štúdie nariadenej pánom ministrom bol stanovený na polovicu roku 2013.Podľa môjho názoru je to dosť dlhá doba, keď ide o tak závažnú problematiku.
MUDr.Peter TRSTAN, Zubný lekar a.D,SRN, člen ÚSN