Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

NÁZORY: Architektom dnešného školstva bolo vyčíňanie pravice – Stanislav Kubánek

Tri opozičné strany iniciovali mimoriadnu parlamentnú schôdzu o stave školstva. Na tom by neboli nič zlé, ak by nešlo práve o tie zoskupenia, ktorých experimenty doviedli naše školstvo na hranice udržateľnosti, kedy sme svedkami prudkého prepadu kvality, nedostatočného finančného zabezpečenia, nahrávania súkromným školám a minimálnej optimalizácie celej siete.

Za dvadsať rokov sa v slovenskom školstve nabaľovali problémy, ktoré súviseli s neúspešnými transformáciami, chabými reformami a postupným oslabovaním verejného školstva, najmä na úkor súkromného. Teda toho, ktoré z verejného záujmu a verejných potrieb vo vzťahu k vzdelávaniu robí biznis s vedomosťami. Za dvadsať rokov máme druhého ľavicového ministra školstva. Za dvadsať rokov dirigenti školstva pochádzali z pravicového politického spektra. Za dvadsať rokov ticho, ale občas aj veľmi razantne podporovali vznik súkromných škôl, ignorovali demografický vývoj vo vzťahu k regionálneho školstvu a prehliadali investície do vysokého školstva.

Nielen ako poslanec národnej rady, ale aj ako riaditeľ úradu samosprávneho kraja veľmi dobre vidím ako dochádza k nesúladu medzi požadovanou kvalitou uchádzačov na štúdium na stredných školách a tým, že kapacity stredných škôl sú dva krát také veľké ako je počet deviatakov na základných školách. Veľmi dobre viem, že aj snahy o zoštíhlenie siete verejných škôl na úrovni krajských samospráv nemusia automaticky znamenať úspech, pretože po zlúčení, alebo zrušení strednej školy prichádza hlavne od súkromných zriaďovateľov ponuka na rovnakú, alebo veľmi podobnú školu. Veľmi pozorne sledujem ako sa v rôznych okresných mestách rozširuje sieť detašovaných pracovísk súkromných vysokých škôl, ktoré ponúkajú komfortný prístup k titulom a nie k vzdelaniu.

Práve preto podporujem opatrenia rezortu, ktoré predstavujú ucelený systém opatrení súvisiacich s posilnením kvality, optimalizáciou školskej siete a napokon aj s efektivitou vynakladania verejných zdrojov. Od januára budú mať VUCky nové kompetencie vďaka ktorým sa dokážeme spolupodieľať na novom, verím, úspešnom nastavení školstva. Som presvedčený, že v školstve sa musíme pozerať dopredu, lebo minulosť negarantuje rast ani rozvoj. Veľmi ma však mrzí, že aj na mimoriadnej parlamentnej schôdzi najviac kritizovali stav školstva tí, ktorí na ňom zanechali terajší rukopis. Vytvorili problémy a teraz predstierajú záujem o ich riešenie. Pravica v oblasti školstva zlyhala a preto som od nich očakával ospravedlnenie a priznanie chýb. K tejto téme pochopiteľne mlčia, ale tým len dotvárajú obraz o svojej nekompetentnosti.