Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Moskva prešla od slov k činom – Pavol Janík

Ruská federácia po diplomatických protestoch proti falšovaniu dejín II. svetovej vojny, spochybňovaniu rozhodujúcej úlohy Sovietskeho zväzu pri oslobodzovaní Európy od fašizmu a najmä proti znevažovaniu a likvidácii pamätníkov Červenej armády prešla k trestnoprávnym opatreniam, ktoré platia nielen na jej vlastnom území, ale aj v zahraničí.

 

Moskva sa inšpirovala predovšetkým zákazom spochybňovania holokaustu (šoa), ako aj praxou iných mocností – napríklad Spojených štátov amerických – pri stíhaní cudzích štátnych príslušníkov kdekoľvek na svete. Ruský prezident, ktorý podpísal príslušné legislatívne zmeny, sa obráti aj na bývalé sovietske republiky, aby prijali podobné právne normy. Minister obrany už požiadal šéfa Vyšetrovacieho výboru, aby začal trestné stíhanie v konkrétnych prípadoch.

 

Zvolený postup určite nezostane bez odozvy a osobných dôsledkov, pretože prirodzene treba predpokladať aj súčinnosť ruských špeciálnych služieb, veď do pôsobnosti rezortu obrany patrí rešpektovaná vojenská rozviedka GRU. Pravdaže – nejde len o postihovanie miestnych vandalov, ale aj všetkých oficiálnych predstaviteľov, ktorí schvaľujú a obhajujú činy, ktoré sa už stali trestnými s exteritoriálnou účinnosťou.

 

Bude veľmi zaujímavé, ako sa v novej právnej situácii opäť začnú o 180 stupňov otáčať horúce hlavy rozličných činiteľov a propagandistov, ktorí sa po 30 rokoch od pádu železnej opony už začali cítiť mimoriadne odvážni a nedotknuteľní, pretože ich chránia mocné štruktúry – počnúc Európskou úniou a nekončiac NATO. No len ktosi dostatočne slaboduchý sa môže spoliehať, že ho – osobitne v čase pandémie – príde niekto z USA zachraňovať spred ruského súdu či z priamo z ruského väzenia. Iste sa ho verbálne zastanú mimovládne organizácie, médiá i štátni predstavitelia, ale v praxi preňho nikto nepohne ani prstom. A prázdne slová každému pomôžu ako mŕtvemu zimník.