Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Glosy Jozefa Šuchu

Logika?
Medzi politikmi, odborníkmi i vo verejnosti sa diskutuje o zavedení jednej zdravotnej poisťovne. Dočítal som sa dokonca o prieskume podľa ktorého to považuje za správne 41 percent Slovákov a za nesprávne 46 percent Slovákov. Ale o čom tento prieskum vypovedá? Vidíte v tom logiku, hľadať u občanov odpoveď na túto otázku? Ja nie. Podstata problému totiž nie je v tom či je jedna alebo viac zdravotných poisťovní. Celý problém sa podarilo postaviť z nôh na hlavu. Problém je v tom, že nikto nevie definovať čo má občan dostať za svoje zdravotné odvody bez ohľadu na to koľko poisťovní ich vyberá a či sú súkromné alebo štátne. Princíp poistenia je totiž v tom, že za určitú pravidelnú platbu získa klient istotu, že v prípade poistnej udalosti za neho poisťovňa uhradí náklady. Pri komerčnom poistení vie klient presne na čo má nárok a vie aj to, že poisťovňa zarába. Platenie môže kedykoľvek zrušiť, keď to považuje za nevýhodné. Pri zdravotnom poistení, ktoré je povinné občan platiť, nevie čo bude poisťovňa hradiť, ale keď neplatí hrozia mu pokuty a v konečnom dôsledku exekúcia majetku. Podnikať s povinne plateným poistným pri ktorom klient nevie čo mu poisťovňa musí uhradí, je ideálny stav pre podnikateľa. Si spokojný plať, si nespokojný plať tiež. Občan je rukojemníkom. Povedzte najskôr ľuďom na čo majú nárok za povinne platené poistenie a potom sa ich opýtajte, či si takto predstavujú zdravotnú starostlivosť.