Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Finále rozhodovania o financiách dali radám škôl

Nedávny školský štrajk mal aj svoje pozitíva, pretože akcieschopní a múdri ľudia využili tento čas na akcie, ktoré sa pre nedostatok času stále odkladali. Jednou z nich bola aj porada riaditeľov a predsedov rád stredných škôl v zriaďovateľskej kompetencii Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Pracovné stretnutie sa zaoberalo predpokladaným vývojom situácie na stredných školách vzhľadom k rastúcemu demografickému prepadu i prístupu rodičov a žiakov k voľbe stredných škôl. Vyhliadky nie sú ružové, od roku 2004 ubudlo v laviciach stredných škôl vyše 9200 študentov. Ani to, že PSK ako prvá krajská samospráva začala pred rokmi s priebežnou aplikáciou racionalizáciou stavu školstva (rušenie neobsadzovaných učebných odborov a zavádzanie nových vzhľadom k potrebám praxe, zlučovanie škôl a školských zariadení, dokonca aj nepopulárna likvidácia prebytočných škôl a školských zariadení, nepomohlo situáciu v školstve stabilizovať na požadovanú úroveň, keďže problémy sa vynárali od jedného školského roku k druhému. Na druhej strane zase séria týchto predvídavých krokov pomohla prešovskej krajskej samospráve k získaniu postu najlepšie hospodáriacemu VÚC.

Dnešná situácia? Iba výnimočne majú školy počty žiakov vyššie, ako pôvodne plánované. Výnimky sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky. A to aj napriek skutočnosti, že mnoho školských areálov bolo v priebehu ostatných rokov vynovených, rekonštruovaných, energeticky zmodernizovaných. Potešiteľnou zaujímavosťou v tomto smere je, že medzi „frekventované“ školy na území celého kraja patria tri stredné zdravotnícke školy, Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove (jediná svojho druhu v kraji) a prešovské gymnáziá. Medzi smutné vízie však pre absolútny nezáujem žiakov patrí hroziaca likvidácia jedinej chemicko-potravinárskej priemyslovky, ktorá má v súčasnosti už iba 154 žiakov. Zástupca rady riaditeľov škôl PSK (a riaditeľ SPŠE v Prešove) Slavomír Kožár však privítal pred novinármi rozhodnutie zriaďovateľa, že PSK za použitia časti prostriedkov rezervy zvýši v decembri z doterajších 90% príspevkov na 92% pre každú školu. - Použitie navýšených príspevkov pre každú školu je v rukách vedenia jednotlivých škôl po dohode s radou školy. Spoločne určia priority, na riešenie ktorých budú peniaze použité. Či na súrne opravy, na energie alebo na koncoročné odmeny pre pracovníkov školy – konštatoval Slavomír Kožár (na foto vľavo) za prítomnosti predsedu PSK Petra Chudíka. Či tento krok zriaďovateľa prispeje k upokojeniu situácie na stredných školách v kraji, to ukáže až január budúceho roka.