Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Delenie moci a nový svetový poriadok – Dušan D. Kerný

Európska únia zažíva najťažšiu krízu od svojho vzniku. Mobilizuje v nevídanom rozsahu a pripravuje sedemstopäťdesiat miliárd eur pre všetkých, ktorí budú schopní a pripravení s ich pomocou postaviť ekonomiku, ako aj sociálne pomery svojho štátu na nohy. Pretože nijaký návrat k „normálu“ v prudko zmenenom svete nebude.

 

Možno sa to v skrumáži súčasných pomerov slovenskej politiky a aj médií nezdá, ale všetci vieme, o čo sa tu hrá. Vieme to ako jednotlivci, učí nás to životná skúsenosť. Celá táto kríza, ktorej konca nevidno, nám pripomína to, čo vieme - každá kríza je skúškou. Prekonajú ju len silní, nie slabí. Silní ju nielen prekonajú, ale ich aj posilní, slabí ešte väčšmi zoslabnú alebo úplne stroskotajú. To sa netýka len jednotlivcov. To sa týka aj národov. A osobitne štátov, relatívne mladých štátov s prudkými výmenami rôznorodých politických zoskupení bez výraznej, nespochybniteľnej politickej elity.

 

ČO NÁS ČAKÁ?

V meniacom sa svete nevieme, kedy sa naplno prejavia všetky následky súčasnej krízy jednak globálne a jednak lokálne. Teda v rámci Európskej únie, a osobite u nás na Slovensku a v našom bezprostrednom okolí - v strednej Európe. Osobitne aký bude pomer silných a slabých stránok prekonávania krízy, pokiaľ ide o porovnanie s Maďarskom, ale aj s Českom a s Ukrajinou!

Budeme si musieť vyhodnotiť národnú skúsenosť z kríz, tá vždy Slovákom a Slovensku priniesla schopnosť prekonávať ich, a neraz aj byť súčasťou, dokonca iniciátorom zmien. Nekritický politický, ako aj zaslepený mediálny prístup ku konkrétnej politike hneď niekoľkých amerických prezidentov počas vojen v tomto storočí nám zabránil vidieť, ako to oslabilo USA a aké to malo následky v čase dlhotrvajúcej globálnej finančnej krízy od roka 2008. Čo sa môže stať s týmto svetovým centrom moci, ak v kríze oslabne ešte väčšmi. Teraz, ako na to upozorňuje analýza Le Monde diplomatique (LMD), je možné, že sa nanovo bude urýchlene formovať nová rovnováha medzi Východom a Západom. Pod Východom sa pritom myslí Čínska ľudová republika a pod Západom USA, nie EU. Aj doterajšie silné stránky i slabiny USA, ako aj Číny zabránia tomu, aby sa centrum úplne presunulo. Oveľa pravdepodobnejšie je, že sa zmení štruktúra globalizovaného kapitalistického systému. Dôjde k silnému rozdrobeniu, ktoré bude sprevádzať stále väčšia rivalita.

 

ROZBITÁ SIEŤ

Globálny svetový prepad ekonomiky, spôsobený pandémiou, je o to silnejší, že prišiel prudko, neočakávane. Náhle zatvorenie čínskych tovární prerušilo nielen dodávky, ale celú rozsiahlu svetovú dodávateľskú sieť. Osobitne provincia Hubei s hlavným mestom Wuhan - prvé masové centrum nákazy, bola pritom vyhľadávaná priamymi zahraničnými investormi stošesťdesiatsedem z päťsto najväčších amerických spoločností investovalo práve tu. Zrútila sa výrobná reťaz, ktorá v posledných desaťročiach charakterizovala kapitalistickú ekonomiku.

Prepad najprv produkcie a potom prudký pokles dopytu umŕtvil najväčšie ekonomiky sveta, dovedna okolo štyri miliardy ľudí v tej či onej podobe bolo vystavených obmedzeniam pohybu, nechodilo do práce, bolo v samoizolácii...

 

HLBOKÁ DEPRESIA

Toto všetko môže vyvolať globálnu depresiu, a tá bude dlhá a hlboká, domnieva sa analytik LMD. Celosvetový šokujúci dosah vysvetľuje silným prepojením svetových ekonomík, globalizovanou produkciou vo všetkých oblastiach rozdielnej výroby, ale aj výskumu, vývoja, dizajnu, výroby súčiastok či montáže tam vo svete, kde je to najvýhodnejšie. Pre európskych analytikov, politika prijatá pred tridsiatimi rokmi, preložiť výrobu z európskych štátov do Číny, tam, kde je to najlacnejšie, dnes už protirečí národným záujmom európskych štátov. Podľa francúzskeho prezidenta Macrona sa treba z terajšej krízy poučiť. Podľa neho je „šialenstvom náš život vložiť do cudzích rúk, musíme prebrať kontrolu nad našou schopnosťou sami si usporiadať život“. Ide o to, aby sa štáty usilovali zmierniť citlivosť na zraniteľnosť a sústredili sa na produkciu, napríklad súvisiacu s potravinárstvom, s výživou, so zdravotníctvom na kratšie, ľahšie kontrolovateľné regionálne podmienky a kratšie dodávateľské trasy.

Po internete koluje vtip, že svet stvoril Boh, ale všetko ostatné vyrábajú Číňania. Typický príklad je Apple - firma má dvesto dodávateľov v dvadsiatich štyroch štátoch, z celkového objemu jej produkcie Čína dodáva tridsaťdeväť percent a dvadsaťtri percent Tajvan. V šesťdesiatych rokoch napríklad americký výrobca lietadiel Boeing prakticky všetko vyrábal na americkej pôde, teraz sedemdesiat percent prác je presunutých do zahraničia. Aj európsky Airbus má montážnu továreň v Číne. Pôvodná čínska „montážna dielňa“ sa v priebehu posledného desaťročia stala podľa Svetovej obchodnej organizácie WTO hlavným exportérom vysokokvalifikovaných konečných výrobkov úzko prepojených s ostatnými hospodárskymi oblasťami, ako je USA. Nemecko či susedné ázijské štáty. Takže pandémia nielenže prerušila dodávateľskú reťaz z Číny, čínsky export, ale aj nevyhnutný čínsky dovoz. Prudko narástla nezamestnanosť mestského obyvateľstva, práve tak v Číne, ako aj USA.

 

PARTNER A RIVAL

USA, ktoré už dávno s narastajúcimi obavami sledovali vzostup Číny, sa už pred nástupom prezidenta Trumpa usilovali čo najviac oddeliť sa od previazanosti s čínskou ekonomikou a izolovať Peking, zamedziť Číne prístup k špičkovým technológiám a dotlačiť medzinárodné koncerny, aby stiahli svoju produkciu z Číny.

Európska únia vlani označila Čínu za partnera, s ktorým na vzájomne dohodnutých cieľoch spolupracuje. Zároveň je to ekonomický konkurent v úsilí o prvenstvo v špičkových technológiách a zároveň je ČĽR aj systémovým rivalom, lebo propaguje iný, alternatívny spôsob vládnutia.

 

BEZ HEGEMÓNA

Ak dôjde k zmene, obmedzeniu v bezbariérovom svetovom obchode, nepovedia to k posilneniu Číny, lenže ani USA nebudú z toho profitovať, pretože pandémia korony USA ekonomicky masívne oslabila.

Ako teda bude vyzerať budúce usporiadanie, budúci svetový poriadok? Najpravdepodobnejšie nás však čaká éra kooperácie a rivality zároveň. Môžeme sa ocitnúť v rozdelenom svete, aký bol v roku 1947. Bude však oveľa viac rozdrobenejší, nebude mať jasného hegemóna a nebude mať ani jednoznačné centrum.