Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Aby deti obdivovali skutočné legendy – Nika Antolová

Júlia Smolková Dis. art., zriaďovateľka Základnej umeleckej školy Ľubotice a Centra voľného času Prešov – EBONY, učiteľka spevu, hudobnej náuky a speváčka. Táto výrazná dáma patrí medzi ľudí, ktorí sa so zápalom venujú deťom a mládeži. Okrem vedenia ZUŠ a CVČ sa venuje aj organizovaniu rôznych podujatí (deň detí, populárno-náučné koncerty pre ZŠ, letné tábory, narodeninové oslavy) a často spolupracuje na tvorení obsahu kultúrnych činností v réžii mesta Prešov a obce Ľubotice.

Pani zriaďovateľka prijala naše pozvanie a odpovedala nám na rôzne otázky týkajúce sa jej aktivít, no predovšetkým opísala skutočnosti o koncerte POCTA LEGENDÁM, ktorý sa konal pod záštitou ZUŠ a CVČ Ebony v dňoch 29., 30. a 31. mája 2016.

 

Jedným z najvýznamnejších podujatí, ktoré každoročne ZUŠ a CVČ organizujú, je koncert, na ktorom sa zúčastňujú takmer všetky deti, ktoré chodia do Ebony na krúžok. Ako vznikol tento nápad?

Na úvod je nutné poznamenať, že keď sme pred jedenástimi rokmi spolu s mojou sestrou Mimkou (PaedDr. Miriama Zavacká Smolková – pozn. red.) zakladali Ebony, vtedy ešte pod názvom Yamaha, ani vo sne by nám nenapadlo, že jedného dňa budeme organizovať podujatia, na ktorých sa zúčastní 500 účinkujúcich a 3000 divákov. Je to pre nás veľká česť. Snažíme sa každoročne zvyšovať úroveň všetkého, čo robíme – či už ide o vzdelávanie, alebo organizovanie koncoročného koncertu a iných podujatí. Tento rok bol koncert venovaný legendám umeleckej scény. To znamená, že do programu boli v rôznych formách zakomponované osobnosti hudobnej, výtvarnej, či filmovej scény. Názov POCTA LEGENDÁM odzrkadľuje to, čo sme tým chceli povedať. Vedieme deti k tomu, aby mali úctu k osobnostiam a obdivovali skutočné legendy, nie dnešné rýchlokvasené celebrity.

 

Ako prebieha samotná organizácia koncertu?

Na začiatku školského roka mávame s kolegami pedagogickú poradu, kde sa dohodneme na téme. Minulý školský rok sme mali koncert zameraný na slovenskú hudbu, rok predtým sme sa orientovali na černošskú hudbu. Po porade posielame objednávku na prenájom sály, zvyčajne sme oslovili prešovské PKO Čierny orol, alebo divadlo Jonáša Záborského. Od októbra do decembra sa ešte pripravujeme na vianočné vystúpenia, no od januára sa už sústredíme na koncoročný koncert. Máme skúšky so školskou kapelou zloženou z lektorov a profesionálnych hosťujúcich hudobníkov, do ktorej sú v jednotlivých číslach zakomponovaní aj žiaci vyšších ročníkov hudobných odborov. Lektorky predškolských programov tvoria choreografie, zháňajú si hudbu do podkladových mixov, šijú kostýmy, maľujú nadrozmerné kulisy a samozrejme pripravujú deti na vystúpenie.

 

To znie celkom komplikovane.

To je len vrchol ľadovca. Väčšinou nejdú veci hladko. Vždy sa vyskytne problém, ktorý je potrebné riešiť za pochodu. Raz nemôže niekto prísť na skúšku, potom majú deti kiahne a nechodia na krúžok, pokazí sa práčka a kostýmy musíme prať doma... Základom však je dobrá organizácia a informovanosť rodičov. Snažíme sa robiť všetko pre to, aby bola propagácia dostatočná, v materských školách, s ktorými spolupracujeme visia plagáty, lektorky to donekonečna omieľajú pred i po krúžku, informácie zdieľame na sociálnych sieťach i na našej webovej stránke, je to dokonca uvedené aj na zmluve o zabezpečení záujmovej činnosti, ktorú podpisuje každý. No aj napriek všetkej snahe sa prekvapivo vždy nájde niekto, kto o koncerte nevie (úsmev).

 

Čo všetko je nutné na takéto podujatie zabezpečiť?

Ako som už spomínala, ako prvé sa rezervuje sála. V PKO je nutné rozširovať pódium o niekoľko metrov. Z externých firiem si objednávame služby týkajúce sa osvetlenia, videozáznamu i fotografií. K deťom v šatniach zabezpečujeme pedagogický a nepedagogický dozor, aby sa mali čím zabaviť, tak im do šatní musíme doviezť hračky, vytlačiť niekoľko tisíc omaľovánok, priniesť zastrúhané pastelky... Zabezpečujeme aj pitný režim pre účinkujúcich. Je potrebné myslieť naozaj na každú maličkosť, na každý kábel, na každý kostým, nesmie nič chýbať.

 

Ako to všetko zvládate?

Snažíme sa minimalizovať stres a pristupovať k nečakaným situáciám s chladnou hlavou. Je milión vecí, ktoré sa môžu pokaziť a niektoré sa veru aj pokazia, ale nervozitou sa nič nevyrieši. Tento rok nám napríklad v deň nahrávania ochorela osoba, ktorá mala narozprávať sprievodné slovo, tak sme narýchlo museli zohnať niekoho iného. Našťastie sa ponúkol samotný spolumajiteľ spoločnosti, ktorá nám produkovala okrem tohto sprievodného slova aj videozáznam, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

 

Je toho veru naozaj veľa, nechceli by ste to trochu okresať a spraviť koncerty s menej účinkujúcimi?

Určite nie. Chceme, aby sa deti mali na čo tešiť, pre mnohé je to veľký zážitok. Zatancovať pred svojimi rodičmi v pekných kostýmoch vedľa nádherných kulís, to sa nedeje každý deň. Takisto naši žiaci z hudobných odborov, ktorí navštevujú spev, hru na akustickú gitaru, hru na bicie či keyboard – aj tí predsa chcú ukázať, čo sa u nás za väčšinu školského roka naučili. Snažíme sa, aby šlo všetko na pódiu hladko a aby každé číslo a vystúpenie bolo pútavé a zaujímavé. Aj keď naše koncerty trvajú aj dve hodiny, chceme docieliť taký efekt, aby sa divák zabavil, aby mu to nepripadalo dlhé. Vkladáme do toho telo i dušu, veľa potu a niekedy aj slzy (smiech).

 

Čo by ste poradili tým, ktorí by sa chceli stať súčasťou takéhoto podujatia?

V prvom rade je potrebné prísť v septembri na zápis. Koncert je výsledkom celoročného snaženia sa a pravidelného navštevovania krúžkov. Mnoho rodičov si predstavuje, že ich dieťa príde trikrát na hodinu a na javisku z neho bude hviezda. Ale tak to nefunguje. Je potrebná trpezlivosť a systematická príprava, vnútorné chcenie a predovšetkým naozajstný záujem o daný odbor. Lektor sa môže na hodine aj rozkrájať, no ak dieťa odmieta doma cvičiť na hudobný nástroj, alebo sa naučiť text naspamäť, či si nechce zopakovať choreografiu, nedá sa nič robiť. A my nikoho nútiť nebudeme, je na rodičovi, aby svojmu dieťaťu vysvetlil, ako sa veci majú. Samozrejme, hovoríme o starších žiakoch, nie o detičkách, ktoré navštevujú program Eboníčeka ich vek sa pohybuje okolo troch rokov. Tie vedieme formou hry a láskavého prístupu.

 

Spomenuli ste program Eboníček – čo je jeho náplňou?

Je to hudobno-pohybový program pre deti od 2,5 do 5 rokov. Deti na hodine tancujú, spievajú, lektorka na hodinách používa dramatizáciu, rôzne edukačné a pohybové hry. Učia sa jednoduché pesničky a základy rytmizácie na detských hudobných nástrojoch. Taktiež si kreslia. Hodina je pestrá, aby sa udržala krehká detská pozornosť. Program vedieme u nás vo vlastných priestoroch a v mnohých materských školách v Prešove a blízkom okolí, kde máme dohodnutú spoluprácu.

 

Aké odbory ešte ponúkate?

Z hudobných odborov je to spev, akustická a elektrická gitara, keyboard, bicie. K nim prislúcha aj hudobná náuka. Máme tanečný odbor a program Showdance, čo je prepojenie rôznych štýlov, od klasického a ľudového až po moderný tanec. Literárno-dramatický odbor je prípravou na herectvo. A výtvarný odbor rozvíja kreativitu detí rozmanitými výtvarnými technikami. Ponúkame aj krúžok Eboník vo vybraných základných školách, s ktorými spolupracujeme a Ľudové krôčiky zameraný na folklór v niektorých materských školách.

 

Kde všade je možné vidieť vašu prácu?

Spolupracujeme s mestom Prešov a obcou Ľubotice, najbližšie budeme mať detský kútik na Dobrom festivale a budeme súčasťou programu v Ľuboticiach na podujatí s názvom Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda. V lete taktiež organizujeme prímestský denný tábor, ktorý je už teraz kapacitne zaplnený takmer na sto percent.

 

Kde by sme našli všetky informácie o vašich inštitúciách?

Na našich nových stránkach www.zuslubotice.sk a www.cvcebony.sk. Takisto nás nájdete aj na facebooku.

 

Chceli by ste čitateľom na záver niečo odkázať?

Snáď len taký postreh – práca s deťmi je úžasná, deti rozmýšľajú inak ako dospelí, majú ešte čisté srdiečka. Je na nás dospelých, aby sme túto čistotu udržali čo najdlhšie a nedeformovali ich na svoj obraz.

 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme mnoho úspechov!